Historiek

In 1992 besloot Herbert Slock om zijn boot  juist na de sluis te leggen. Hij ontboste ongeveer 30m oever en meerde ‘The Lady’ tegen de kopbalk aan. Dirk Van Nieuwenhuyse met de ‘Dirannick’ en Frederick Hall met de ‘Neptune’ werden gevraagd om er bij te komen liggen.


Herbert liet een elektriciteitskast plaatsen gevoed vanuit het sashuis. Waterwegen liet na de winter weten dat er een mogelijkheid was om een vergunning te verkrijgen voor ongeveer 300m langs beide oevers. De 3 schippers belegden een eerste vergadering en beslisten samen om alles te huren en een vzw op te richten.


Op een maand tijd werden de statuten, reglementen en doelstellingen uitgewerkt. Olivier De Backer sloot zich aan en stond ons met raad en daad bij.


Yachting Merelbeke was geboren!


Aqua Power Technics
Tom Coorevits
Van Bignoot
Karel Ghijs too
PSN Automotive
Vuur en vlam
levi-logo-tekst-zwart
Cans & Bottles
DE GRASKONING_20201212_1


Het sashuis, de sasplateau, de parking en het clubhuis werden bij gehuurd. Algauw stroomden de ledenaanvragen binnen en werd er samengewerkt aan de uitbouw van de haven. Elk lid mocht zijn eigen steiger naar willekeur bouwen.


In 1993 was er zo de opening van het eerste vaarseizoen.


Het sashuis werd in 1994 omgebouwd tot clubhuis en een sanitaire container werd aangekocht. Een gewone werfcontainer werd omgebouwd met een toilet en douche in.


In 1995 werd bijkomend een stockcontainer geplaatst. Soetaert en zoon plaveiden de modderparking in 1996 langs de Merelbeekse kant. De Gentse kant werd verhard met keien.


In 1997 werd ons terras afgebakend en voorzagen we de Gentse kant van drinkwater. De sanitaire container kreeg door d’Hauwe een nieuwe vloer en betegeling.


Bij een oud ijzer man kocht de club in 1999 gebruikte verlichtingspalen. Onder het toezicht van Laton werden de palen aangepast en door Bjorn Sedeyn geplaatst.


In 2000 en 2001 legden we de eerste contacten in verband met het plaatsen van een slipway. Verschillende ingenieurs, architecten en aannemers maakten ontwerpen en plannen, die uiteindelijk veel te duur uitkwamen. De problemen met de bouwpolitie en de stedenbouwkundige vergunning in verband met de gebouwde steigers begonnen in 2002. Zes jaar later bereikten we pas een akkoord hieromtrent.De statuten en reglementen werden bijgeschaafd in 2003, met als resultaat dat

een hechte vriendenclub ontstond. Zoals elke vereniging kregen we ook af te

rekenen met de nodige verschuivingen en wrijvingen.


Maar ondanks dit vierden we ons 10-jarig bestaan met een knallend

openingsdiner in ‘de Pecheur’.


We kwamen in 2004 tot de conclusie dat we te weinig ligplaatsen hadden door de

kakafonie van de verschillende steigers. We verlengden hier en daar de steigers en

zo waren bijna alle ligplaatsen bezet.


In 2005 kwam het debat over uniforme steigers en de slipway opnieuw op gang.

Uiteindelijk kwam dit voor ons te duur uit.De werken werden in 2008 aangevat. We voorzagen een jaar aan beide oevers om met alle leden van de club, elke zaterdag te komen werken. Na enkele weken waren we zo goed op elkaar ingespeeld dat we de gehele klus klaarden in nog geen 8 maand.


Teneinde de leden te bedanken voor deze mooie prestatie organiseerde de club in 2009 een mosselfestijn, waarbij de mosselen werden klaargemaakt door Philippe Lion en Luc Sedeyn.


In 2010 kwam er een goedkoper alternatief voor de slipway en we besloten om dit onmiddellijk te laten plaatsen. De slipwayleden stroomden vanaf 2011 massaal toe.


In samenwerking met de gemeente Merelbeke en de lokale handelaars kwamen in 2012 tal van nieuwe initiatieven tot stand. Organisatorisch een zware, doch leuke uitdaging voor het bestuur.


Zo organiseren we nu elk jaar de aankomst van de Sint in onze haven en tal van andere leuke activiteiten.

In 2013 was iedereen welkom op ons verjaardagsweekend.


Veel nieuwe ideeën werden in 2014 naar voor gebracht en besproken, dit ter vernieuw-

ing en uitbreiding van de club.


In 2015 – 2016 was de kogel door de kerk, we investeerden in nieuwe steigers ter uitbreiding van de club. Er werden nieuwe containers aangekocht voor de toiletten en douches, en er werd ook een nieuwe container geplaatst met ingerichte keuken. Verder werd er ook gewerkt aan de uitbreiding van wifi en camera’s.
Het clubhuis werd onder handen genomen met een likje verf en het gras maakte plaats voor een heel mooi aangelegd terras.


De sluis werd ook opgekuist, geverfd en van bloembakken voorzien.


In 2017 is na jarenlange onderhandelingen, het einde in zicht om de gentse kant te voorzien van een middenspanningscabine.